Priemyselná automatizácia

Vieme komplexne zabezpečiť rekonštrukciu zariadenia jestvujúceho zariadenia. Zaoberáme sa zhotovením projektovej dokumentácie , samotnou výrobou elektrických rozvádzačov , montážou všetkých elektrických komponentov , vrátane programovania riadiaceho PLC.