Opravy CNC strojov a elektrických zariadení

Firma sa zaoberá opravou strojov v priemysle v nasledujúcich oblastiach : automobilový , strojársky , potravinársky , drevospracujúci , stavebný . Zaoberáme sa poruchami elektrického , mechanického , pneumatického alebo hydraulického charakteru.